Diagnostyka RTG

Wykonujemy cyfrowe, wysokiej jakości zdjęcia rtg:

  • wewnątrzustne (punktowe zębów), wykonywane zwykle przed i w trakcie leczenia kanałowego
  • zewnątrzustne zdjęcie pano­ra­micz­ne seg­men­to­we (całego uzębienia), wykonywane przed leczeniem protetycznym, chirurgicznym i implantologicznym, w celu zaplanowania przebiegu leczenia
  • zewnątrzustne diagnostyczne zdjęcie sta­wów skroniowo-żuchwowych w pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT w zwar­ciu i roz­war­ciu
  • zewnątrzustne zdjęcie zatoki w dwóch pro­jek­cjach PA i bocz­nej LAT

Comments

comments

Scroll To Top