OPTUS

Osoba chcąca przystąpić do OPTUS wpłaca na swoje indywidualne konto medyczne comiesięczną składkę w wybranej przez siebie kwocie. Po zgromadzeniu minimalnej wartości wkładu członkowskiego, otrzymuje dla siebie i swojej rodziny Kartę OPTUS, dającą dostęp do indywidualnego konta i upoważniającą do korzystania z niepublicznych placówek służby zdrowia autoryzowanych przez OPTUS.
Placówka służby zdrowia pobiera bezgotówkową opłatę z indywidualnego konta medycznego pacjenta za pośrednictwem Karty OPTUS.

Środki zgromadzone na koncie medycznym można przeznaczyć na:
  • wizyty u lekarzy
  • wizyty domowe lekarza rodzinnego
  • pełny zakres leczenia dentystycznego
  • badania diagnostyczne (m.in. laboratoryjne, spoczynkowe EKG, holter, USG, USG doppler, RTG, wideodermatoskopia)
  • zabiegi i terapie (m.in. kriochirurgia, fototerapia)
  • rehabilitację i fizykoterapię
  • zakup pomocy medycznych (m.in. protezy zębowe)
  • inne usługi medyczne będące w naszej ofercie
Posiadacz konta medycznego potwierdza wykonanie usługi medycznej numerem PIN na klawiaturze paypadu.
Zadzwoń do nas